Προμήθεια οπτικοακουστικού εξοπλισμού για τις ανάγκες των μαθημάτων Εικονικής/Επαυξημένης/Μεικτής πραγματικότητας και Κινηματογράφος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Κοσμητεία Πληροφορίες: Μ.Ι. Γιαγκούδη ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Τηλ.: 2310 997077 FAX: 2310 e-mail: info@arts.auth.gr ΚΤΙΡΙΟ: Διοίκησης Θεσσαλονίκη,15-9-2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Το Τμήμα Κινηματογράφου της Σχολής Καλών Τεχνών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης προτίθεται να προβεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 118 του ν. 4412/2016 στην προμήθεια οπτικοακουστικού εξοπλισμού για μεταφορά/απεικόνιση εικόνας/ήχου που θα εξυπηρετεί τις ανάγκες που προκύπτουν για την ομαλή λειτουργία των μαθημάτων της Εικονικής/Επαυξημένης/Μεικτής πραγματικότητας και Κινηματογράφος Η ανάγκη είναι η κάτωθι: - 1 κάμερα 360 μοιρών Action Camera 360° 4K/2K/HD recording - HDR Slow motion up to 240fps 360° Recording - 2 cameras 10m waterproof Micro SD-HC/SD-XC Card Micro HDMI Output MIC input Κωδικός CPV προμήθειας ή υπηρεσίας: 32320000-2 Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 700,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν τις προσφορές τους μέχρι και την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου 2020 με ηλεκτρονική αποστολή στο email: info@arts.auth.gr . Η αξιολόγηση των προσφορών θα ολοκληρωθεί εντός δύο (2) ημερών, με κριτήριο είτε αποκλειστικά την τιμή είτε ποιοτικά χαρακτηριστικά τα οποία πρέπει να αναφέρονται. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν (με email) για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και την κατάταξή τους. Τέλος, ενημερώνουμε ότι τον ανάδοχο βαρύνουν οι κρατήσεις, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Ο Κοσμήτορας της Σχολής Καλών Τεχνών Ιάκωβος Ποταμιάνος Καθηγητής

Προέλευση Πρόσκλησης
Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 
Πληροφορίες Πρόσκλησης
Προϋπολογισμός: 
700ευρώ
Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 
Κυριακή, 20 Σεπτέμβριος, 2020 - 12:15
Συνημμένα αρχεία
Πληροφορίες - επικοινωνία
Τηλέφωνο: 
2310997077