ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΖΕΛΑΤΙΝΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΕΚΜΑΓΕΙΩΝ ΑΠΘ

Το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης προτίθεται να προβεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 118 του ν. 4412/2016 στην προμήθεια ειδικών ζελατίνων αποθήκευσης φωτογραφικού υλικού.

Θέση

Μουσείο Εκμαγείων, Νέο Κτίριο Φιλοσοφικής Σχολής
Ελλάδα
Προέλευση Πρόσκλησης
Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 
Πληροφορίες Πρόσκλησης
Προϋπολογισμός: 
400ευρώ
Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 
Τετάρτη, 23 Σεπτέμβριος, 2020 - 14:00
Συνημμένα αρχεία
Πληροφορίες - επικοινωνία