ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΕΚΜΑΓΕΙΩΝ

Το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

προτίθεται να προβεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 118 του ν. 4412/2016 στην προμήθεια

ενημερωτικών εντύπων σχετικών με τις συλλογές και τις δράσεις του Μουσείου Εκμαγείων.

Θέση

Μουσείο Εκμαγείων, Νέο Κτίριο Φιλοσοφικής Σχολής
Ελλάδα
Προέλευση Πρόσκλησης
Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 
Πληροφορίες Πρόσκλησης
Προϋπολογισμός: 
680ευρώ
Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 
Πέμπτη, 8 Οκτώβριος, 2020 - 14:00
Συνημμένα αρχεία
Πληροφορίες - επικοινωνία