ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ

Το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

προτίθεται να προβεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 118 του ν. 4412/2016, στην

προμήθεια ψηφιακά επεξεργασμένων φωτογραφιών.

 

Θέση

Μουσείο Εκμαγείων, Νέο Κτίριο Φιλοσοφικής Σχολής
Ελλάδα
Προέλευση Πρόσκλησης
Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 
Πληροφορίες Πρόσκλησης
Προϋπολογισμός: 
500ευρώ
Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 
Πέμπτη, 8 Οκτώβριος, 2020 - 14:00
Συνημμένα αρχεία
Πληροφορίες - επικοινωνία