Προμήθεια υλικών για μεταφορά/απεικόνιση εικόνας και ήχου και αναλωσίμων υλικών του Τμήματος Κινηματογράφου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Κοσμητεία Πληροφορίες: Μ.Ι. Γιαγκούδη ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Τηλ.: 2310 997077 e-mail: info@arts.auth.gr ΚΤΙΡΙΟ: Διοίκησης Θεσσαλονίκη,20-10-2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Το Τμήμα Κινηματογράφου της Σχολής Καλών Τεχνών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης προτίθεται να προβεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 118 του ν. 4412/2016 στην προμήθεια υλικών για μεταφορά/απεικόνιση εικόνας και ήχου και αναλωσίμων υλικών που εξυπηρετούν τις ανάγκες που προκύπτουν για τα μαθήματα του Τμήματος Κινηματογράφου, καθώς για την ομαλή λειτουργία των Εργαστηρίων της Σκηνοθεσίας, Ήχου & Μουσικής, Φωτογραφίας και Σκηνογραφίας-Ενδυματολογίας. Οι ανάγκες είναι οι κάτωθι: - Προέκταση ρεύματος 10m 3x1.0 mm (6 τεμάχια) - Πολύμπριζο 3 θέσεων 3x1, 5mm με διακόπτη (6 τεμάχια) - Πολύμπριζο 5 θέσεων 3x1, 5mm με διακόπτη (6 τεμάχια) - Πολύμπριζα ασφαλείας 5 θέσεων (6 τεμάχια) - Primo Tape αυτοκόλλητη υφασμάτινη ταινία (12 τεμάχια) - Ταινία TESA Υφασμάτινη Power 2.75m (12 τεμάχια) - Σπρέι κόλλα 3Μ Spray Mount 400ml (6 τεμάχια) - Σπρέι κόλλα Stanger 62 150ml (4 τεμάχια) - Σπρέι κόλλα UHU 200ml Contact Glue (4 τεμάχια) - Λιπαντικό WD-40 450ml (2 τεμάχια) Κωδικοί CPV προμήθειας ή υπηρεσίας: 31200000-8, 24910000-6, 19513200-7. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 645,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν τις προσφορές τους μέχρι και την Κυριακή 25-10-2020 με ηλεκτρονική αποστολή στο email: info@arts.auth.gr . Η αξιολόγηση των προσφορών θα ολοκληρωθεί εντός δύο (2) ημερών, με κριτήριο είτε αποκλειστικά την τιμή είτε ποιοτικά χαρακτηριστικά τα οποία πρέπει να αναφέρονται. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν (με email) για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και την κατάταξή τους. Τέλος, ενημερώνουμε ότι τον ανάδοχο βαρύνουν οι κρατήσεις, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Ο Κοσμήτορας της Σχολής Καλών Τεχνών Ιάκωβος Ποταμιάνος Καθηγητή

Προέλευση Πρόσκλησης
Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 
Πληροφορίες Πρόσκλησης
Προϋπολογισμός: 
645ευρώ
Προϋπολογισμός: 
645,00
Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 
Κυριακή, 25 Οκτώβριος, 2020 - 09:45
Συνημμένα αρχεία
Πληροφορίες - επικοινωνία
Τηλέφωνο: 
2310997077