Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την λήψη απαραίτητων μέτρων ασφαλείας στην οικοδομή επί της οδού Τάσκου Παπαγεωργίου 2 - Θεσσαλονίκη

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης καλεί όσους ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά για την τοποθέτηση μεταλλικών προστατευτικών προστεγασμάτων (σκάφες) και λινάτσας στην όψη της οικοδομής επί της οδού Τάσκου Παπαγεωργίου 2 – Θεσσαλονίκη ιδιοκτησίας του ΑΠΘ από το κληροδότημα «Θωμά Παπαμιχαηλίδη» με κριτήριο τη χαμηλότερη  τιμή. Η όψη της οικοδομής έχει χαρακτηριστεί διατηρητέα με την απόφαση αριθμός 8163 του Υπουργού Μακεδονίας – Θράκης, ΦΕΚ 949 τ. Δ΄/31-10-2002.

1 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Τάσκου Παπαγεωργίου

2 ΦΕΚ 949 του 2002 χαρακτηρισμός διατηρητέων όψεων

Προέλευση Πρόσκλησης
Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 
Πληροφορίες Πρόσκλησης
Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 
Τετάρτη, 4 Νοέμβριος, 2020 (All day)
Συνημμένα αρχεία