Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια τεχνολογικών μέσων και εξοπλισμού τηλεδιάσκεψης για τις αίθουσες διδασκαλίας της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος

Η Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης προτίθεται να προβεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 118 του ν. 4412/2016, ΠΝΠ ΦΕΚ 55/Τ.Α’/11-3-2020, στη διαδικασία άμεσης προμήθειας τεχνολογικών μέσων και εξοπλισμού για την υποστήριξη των αναγκών της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος στα πλαίσια της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης α’ και β’ κύκλου σπουδών.

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 9.954,00€ ΦΠΑ

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν τις προσφορές τους μέχρι και την Τετάρτη23 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 10:00 με ηλεκτρονική αποστολή στο email: info@agrofor.auth.gr,ή εντύπως στη διεύθυνση Κοσμητεία της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και Φ.Π., Πανεπιστημιούπολη 54124 Θεσσαλονίκη, 2ο όροφος.

Θέση

Σχολή Γεωπονίας Δασολογίας και Φ.Π. Πανεπιστημιούπολη
Ελλάδα
Προέλευση Πρόσκλησης
Πληροφορίες Πρόσκλησης
Προϋπολογισμός: 
9 954ευρώ
Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 
Τετάρτη, 23 Δεκέμβριος, 2020 - 10:00
Συνημμένα αρχεία
Πληροφορίες - επικοινωνία
Τηλέφωνο: 
2310998778