Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια τεχνολογικών μέσων και εξοπλισμού τηλεκπαίδευσηςγια τις αίθουσες διδασκαλίας της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 9.954,00€ ΦΠΑ
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν τις προσφορές τους μέχρι και την Πέμπτη 24 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα  10:00 με ηλεκτρονική αποστολή στο email: info@agrofor.auth.gr, ή εντύπως στη διεύθυνση Κοσμητεία της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και Φ.Π., Πανεπιστημιούπολη 54124 Θεσσαλονίκη, 2ο όροφος.
Η αξιολόγηση των προσφορών θα ολοκληρωθεί εντός τριών (3) ημερών, με κριτήριο αποκλειστικά την χαμηλότερη τιμή

Προέλευση Πρόσκλησης
Πληροφορίες Πρόσκλησης
Προϋπολογισμός: 
9 954ευρώ
Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 
Πέμπτη, 24 Δεκέμβριος, 2020 - 10:00
Συνημμένα αρχεία