Προμήθεια "Επισκευής και συντήρησης τριών (3) πολυμηχανημάτων της XEROX: XEROX WC 7232 - 2 τεμ. & XEROX 7120 - 1 τεμ.", για το διάστημα από τον Μάρτιο του 2021 έως 31 Δεκεμβρίου 2021.

Το Γραφείο Διασύνδεσης Σπουδών και Σταδιοδρομίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης προτίθεται να προβεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 118 του ν. 4412/2016 στην προμήθεια «Επισκευής και συντήρησης τριών (3) πολυμηχανημάτων της XEROX: XEROX WC 7232 - 2 τεμ. & XEROX 7120 - 1 τεμ.» για το διάστημα από τον Μάρτιο του 2021 έως 31 Δεκεμβρίου 2021.
Η προμήθεια αφορά:

  • την κάλυψη όλων των απαιτούμενων ανταλλακτικών (εκτός από γραφίτες και δοχεία αποβλήτων) για την καλή λειτουργία των μηχανημάτων,
  • τις επισκέψεις των τεχνικών για βλάβες, ή συντήρηση/επισκευή

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν τις προσφορές τους εντός πέντε ημερών από την ανακοίνωση της πρόσκλησης μέχρι και την Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 16:00μ.μ.με ηλεκτρονική αποστολή στο email: gd@cso.auth.gr

Προέλευση Πρόσκλησης
Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 
Πληροφορίες Πρόσκλησης
Προϋπολογισμός: 
1 488ευρώ
Προϋπολογισμός: 
1488,00
Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 
Δευτέρα, 22 Φεβρουάριος, 2021 - 16:00
Συνημμένα αρχεία
Πληροφορίες - επικοινωνία
Τηλέφωνο: 
2310997350