Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκτέλεση επισκευαστικών εργασιών σε ακίνητα 1ου και 4ου ορόφου στην οικοδομή επί της οδού Κωστή Παλαμά 6 - Θεσσαλονίκη

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης καλεί όσους ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά για την εκτέλεση επισκευαστικών εργασιών στα κούτελα της πρόσοψης των διαμερισμάτων του 1ου και του 4ου ορόφου καθώς και στα κούτελα (οροφή και δάπεδο) της πίσω όψης των διαμερισμάτων του 4ου ορόφου (τοπικές επισκευές στην μαρκίζα, στις μετώπες και στο στηθαίο), της οικοδομής στην οδό Κωστή Παλαμά 6 – Θεσσαλονίκη, ιδιοκτησίας του ΑΠΘ από το κληροδότημα «Χρήστου Βράκα» με κριτήριο τη χαμηλότερη  τιμή.
1 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για επισκευές επιχρισμάτων Κ Παλαμά 6

Προέλευση Πρόσκλησης
Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 
Πληροφορίες Πρόσκλησης
Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 
Παρασκευή, 26 Φεβρουάριος, 2021 (All day)
Συνημμένα αρχεία