Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες διασύνδεσης εξωκειμένων μονάδων με το κεντρικό campus του ΑΠΘ

Το Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΚΗΔ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) προτίθεται να προβεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 118 του ν. 4412/2016 στην προμήθεια υπηρεσιών διασύνδεσης μεταξύ του κεντρικού campus του ΑΠΘ και των τοπικών δικτύων δεδομένων μονάδων του ΑΠΘ που στεγάζονται εκτός του κεντρικού campus (εφεξής «εξωκείμενες μονάδες»), με κριτήριο ενδιαφέροντος τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς για το σύνολο της προμήθειας.
Αναλυτικές προδιαγραφές δίνονται στο συνημμένο τεύχος της πρόσκλησης. 

Προέλευση Πρόσκλησης
Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 
Πληροφορίες Πρόσκλησης
Προϋπολογισμός: 
11 000ευρώ
Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 
Τετάρτη, 19 Μάιος, 2021 - 16:00
Συνημμένα αρχεία
Πληροφορίες - επικοινωνία