«Υδροτεχνολογίες στην Αρχαία Ελλάδα»

Το νερό αναπόσπαστο στοιχείο της πολιτιστικής μας κληρονομιάς

Ημερίδα με θέμα «Υδροτεχνολογίες στην Αρχαία Ελλάδα», διοργανώνει το Κέντρο Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Υδάτων (ΚΕ.Ο.Δ.Υ.) του ΑΠΘ, την Παρασκευή 22 Μαρτίου 2013, ώρα 10.30 - 14.00, στο ΚΕΔΕΑ, (Κόκκινο Κτίριο, 3ης Σεπτεμβρίου), με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Νερού. Στόχος της ημερίδας είναι να αναδειχθεί το νερό ως αναπόσπαστο διαχρονικά κομμάτι της ελληνικής παράδοσης και της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.
Μέσα από την ημερίδα θα αναδειχθούν τα υδραυλικά έργα της αρχαιότητας, τα οποία λειτούργησαν αποτελεσματικά για περισσότερα από 5.000 χρόνια, αποτελώντας δείκτες οικονομικής, κοινωνικής, αλλά και πολιτιστικής ανάπτυξης. Η μελέτη των έργων της αρχαιότητας εκτιμάται ότι μπορεί να βοηθήσει στην επίλυση σημερινών υδατικών προβλημάτων σε πολλές περιοχές της χώρας μας και της ευρύτερης περιοχής της Μεσογείου.
Το νερό αναγνωρίζεται πλέον επίσημα από τον Ο.Η.Ε., όχι ως ένα κοινό οικονομικό προϊόν, αλλά ως ένα κοινωνικό αγαθό και μια περιβαλλοντική και πολιτιστική κληρονομιά. Τα διεθνή στοιχεία δικαιολογούν πλήρως τις ανησυχίες που υπάρχουν για το μέλλον του νερού. Ενδεικτικά, από επίσημα στοιχεία του Ο.Η.Ε. υπολογίζεται ότι μέχρι το 2015 περίπου 605 εκατομμύρια άνθρωποι δε θα έχουν πρόσβαση σε καθαρό πόσιμο νερό και έως το 2050, το 40% του παγκόσμιου πληθυσμού θα ζει σε καθεστώς λειψυδρίας (54 χώρες).
Φέτος η Παγκόσμια Ημέρα Νερού εστιάζει το ενδιαφέρον της στο ρόλο της συνεργασίας για τη διαχείριση του νερού, αναγνωρίζοντας ότι είναι απαραίτητη για τη δίκαιη κατανομή του στις διάφορες χρήσεις, για την επίτευξη του στόχου της ειρήνης και της αειφόρου ανάπτυξης. Η προώθηση της συνεργασίας σε θέματα νερού και ο πολυδιάστατος ρόλος του νερού απαιτεί διεπιστημονική προσέγγιση αντλώντας από τις φυσικές και κοινωνικές επιστήμες, τον πολιτισμό, την εκπαίδευση και την επικοινωνία, αναδεικνύοντας τις θρησκευτικές, ηθικές, κοινωνικές, πολιτικές, νομικές, και οικονομικές διαστάσεις του νερού που συνολικά συμβάλλουν στη διαχείριση του σε ολόκληρο τον πλανήτη.
Διαπιστώνοντας τη σοβαρότητα των προβλημάτων διαχείρισης των υδατικών πόρων τόσο διεθνώς όσο και στη χώρα μας το ΑΠΘ ίδρυσε το Κέντρο Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Υδάτων, προκειμένου να συμβάλλει με τον πιο ενδεδειγμένο τρόπο στην επίλυση των προβλημάτων νερού. Το Κέντρο Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Υδάτων (ΚΕ.Ο.Δ.Υ.) του ΑΠΘ καλύπτει το κενό που υπάρχει για τη συστηματοποίηση, τον προγραμματισμό και το συντονισμό των διαδικασιών έρευνας, μελέτης και παροχής υπηρεσιών συμβούλου στο εθνικής προτεραιότητας ζήτημα της διαχείρισης και προστασίας του νερού.
Η δυναμική παρουσία του ΚΕ.Ο.Δ.Υ. τόσο με τη διοργάνωση ημερίδων, όπως αυτές που αφορούν σε θέματα διαχείρισης νερού στην Ευρω-μεσογειακή ζώνη, όσο σε θέματα που εξετάζουν τη διασύνδεση μεταξύ της τροφής, του νερού και της ενέργειας, κεντρικών πυλώνων στην παγκόσμια συζήτηση για την αειφορία και τη βιώσιμη ανάπτυξη, αλλά και η ανάληψη πρωτοβουλίας για τη σύσταση κοινού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών, υπό την αιγίδα του Ευρω-μεσογειακού Πανεπιστημίου (EMUNI), καταδεικνύουν τη συμβολή του ΑΠΘ στην έρευνα και την εκπαίδευση σε αντικείμενα αιχμής. Συγχρόνως, όμως, ενισχύουν τη διεπιστημονική συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της χώρας και του εξωτερικού, που εξειδικεύονται σε ανάλογα ζητήματα, συνδέουν το Πανεπιστήμιο με την κοινωνία και ενδυναμώνουν την εξωστρέφεια του Ιδρύματος.

Πληροφορίες-επικοινωνία
Συνημμένα αρχεία
Συνημμένα αρχεία: 
Πληροφορίες συνεδρίου/ημερίδας
Ημερομηνίες διεξαγωγής: 
Παρασκευή, 22 Μάρτιος, 2013 - 10:30 έως 14:00
Χώρος: 
ΚΕΔΕΑ ΑΠΘ