Ημερίδα με τίτλο «Έρευνα στη Γερμανία»

Ημερίδα με τίτλο «Έρευνα στη Γερμανία», ΚΕ.Δ.Ε.Α.

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και το ενημερωτικό κέντρο της Γερμανικής Υπηρεσίας Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών (DAAD) διοργανώνουν από κοινού εκδήλωση με τίτλο: «Έρευνα στη Γερμανία»,

την Πέμπτη 6 Νοεμβρίου 2014, 9.00- 15.00,

στο Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων (ΚΕ.Δ.Ε.Α.) Α.Π.Θ.
(κόκκινο κτίριο, δίπλα στη Φοιτητική Λέσχη).

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΟΜΙΛΗΤΩΝ

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗ

Πληροφορίες-επικοινωνία
Πληροφορίες συνεδρίου/ημερίδας
Ημερομηνίες διεξαγωγής: 
Πέμπτη, 6 Νοέμβριος, 2014 (All day)
Χώρος: 
Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων (ΚΕ.Δ.Ε.Α.) Α.Π.Θ.
Οργάνωση συνεδρίου/ημερίδας
Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 
Γερμανική Υπηρεσία Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών