Το συνέδριο “Audio Mostly 2015” οργανώνεται από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα από τα τμήματα Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Αρχιτεκτόνων, Μουσικών Σπουδών και Κινηματογράφου.

Το συνέδριο καλύπτει πολλές διαφορετικές πτυχές του ήχου και της ηχητικής διάδρασης (ακουστική, τεχνολογία, τέχνη, ψηφιακή αφήγηση, ψυχολογία - ψυχοακουστική, κλπ) ενώ το φετινό θέμα του συνεδρίου είναι “Sound, Semantics and Social Interaction”. Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα διεπιστημονικό πεδίο γι' αυτό και καλούνται όσοι ενδιαφέρονται να υποβάλουν επιστημονικές εργασίες ή/και να παρακολουθήσουν τις εργασίες του συνεδρίου.
Επιπρόσθετα, υπάρχει η δυνατότητα χορήγησης βεβαίωσης παρακολούθησης του συνεδρίου.

Πληροφορίες-επικοινωνία

Συμπληρωματικά στοιχεία επικοινωνίας: 

Πρόσκληση Υποβολής Εργασιών: http://audiomostly.com/papersubmission/

Κοινωνική Δικτύωση:  https://www.facebook.com/AudioMostly, https://twitter.com/audiomostly

Πληροφορίες συνεδρίου/ημερίδας

Ημερομηνίες διεξαγωγής: 

Τετάρτη, 7 Οκτώβριος, 2015 (All day) έως Παρασκευή, 9 Οκτώβριος, 2015 (All day)

Χώρος: 

Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων (ΚΕ.Δ.Ε.Α) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Οργάνωση συνεδρίου/ημερίδας
Υποβλήθηκε στις 20/05/2015 @ 18:35