1ο Συνέδριο Τομέα Παιδαγωγικής Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής

1ο Συνέδριο του Τομέα Παιδαγωγικής της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. με θέμα:

«Επιστημολογικά και μεθοδολογικά ζητήματα της Επιστήμης της Αγωγής»

18-20 Μαρτίου 2016, Θεσσαλονίκη
 

 

Σκοπός του Συνεδρίου

Ο γόνιμος προβληματισμός και ο δημιουργικός διάλογος αναφορικά με τις επιστημολογικές κατευθύνσεις της Επιστήμης της Αγωγής, τους κλάδους της, το αντικείμενό της, τη διεπιστημονική συνεργασία της και τα μεθοδολογικά της εργαλεία.

 

Απευθύνεται σε

Επιστήμονες παιδαγωγούς, εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κάθε ειδικότητας, προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές και φοιτήτριες, υποψήφιους διδάκτορες, διδάκτορες ερευνητές και ερευνήτριες της Εκπαίδευσης.

 

Οργάνωση Συνεδρίου

Το συνέδριο οργανώνεται
από τον Τομέα Παιδαγωγικής του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ.

 

Αιγίδα

Το συνέδριο 
τελεί υπό την αιγίδα
του Α.Π.Θ.

1ο Συνέδριο του Τομέα Παιδαγωγικής της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. με θέμα:

«Επιστημολογικά και μεθοδολογικά ζητήματα της Επιστήμης της Αγωγής»

18-20 Μαρτίου 2016, Θεσσαλονίκη
 

ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Τομέας Παιδαγωγικής του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. οργανώνει Πανελλήνιο Συνέδριο με τίτλο «Επιστημολογικά και μεθοδολογικά ζητήματα της Επιστήμης της Αγωγής», το οποίο πρόκειται να πραγματοποιηθεί στη Φιλοσοφική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στις 18-20 Μαρτίου 2016.

Σκοπός του Συνεδρίου είναι η ανάπτυξη διαλόγου αναφορικά με τις επιστημολογικές κατευθύνσεις της Επιστήμης της Αγωγής, τους κλάδους της, το αντικείμενό της, τη διεπιστημονική συνεργασία της και τα μεθοδολογικά της εργαλεία.

Στο Συνέδριο μπορούν να συμμετάσχουν μέλη ΔΕΠ Επιστημών της Αγωγής και ερευνητές/τριες που δραστηριοποιούνται στο χώρο της εκπαίδευσης με εισήγηση σε μια από τις παρακάτω θεματικές:

  • Επιστημολογικές κατευθύνσεις της Επιστήμης της Αγωγής (Ερμηνευτική Παιδαγωγική, Εμπειρική Παιδαγωγική, Κριτική Παιδαγωγική, Αποδομιστική Παιδαγωγική, Συστημική Παιδαγωγική κ.λπ.)
  • Αντικείμενο, κλάδοι και διεπιστημονικότητα της Επιστήμης της Αγωγής (Ανθρωπολογική Παιδαγωγική, Φιλοσοφία της Αγωγής, Ιστορία της Εκπαίδευσης, Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης, Συγκριτική Παιδαγωγική, Σχολική Παιδαγωγική, Διδακτική Μεθοδολογία, Εκπαιδευτική Ψυχολογία, Εκπαίδευση και Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας, Ειδική Αγωγή, Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση, Παιδαγωγική της Ειρήνης, Διαπολιτισμική Εκπαίδευση κ.λπ.)
  • Μεθοδολογικά εργαλεία και προοπτικές της Εκπαιδευτική Έρευνας: (ποσοτική και ποιοτική έρευνα, ερμηνευτική, κριτική και αποδομιστική έρευνα, μεθοδολογικές προσεγγίσεις, εργαλεία τεχνικές και μέθοδοι κ.λπ.).

Όσοι και όσες ενδιαφέρονται μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή έως τις 15.11.2015, αποστέλλοντας συμπληρωμένες τις συνημμένες φόρμες -με τα στοιχεία τους και την περίληψη της εισήγησής τους- στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: edumethod@edlit.auth.gr

Για την αποδοχή των εργασιών θα ενημερωθείτε, αμέσως μετά την κρίση των περιλήψεων από επιστημονική επιτροπή, έως τις 15.12.2015. Κατόπιν θα σας αποστείλουμε προδιαγραφές για τη δομή και την έκταση του τελικού κειμένου σας, καθώς και ενημερωτικό υλικό (π.χ. κατάλογο συνεργαζόμενων ξενοδοχείων για τη διαμονή σας, χάρτη κ.λπ.).

 

 

Προσβλέποντας στην ανταπόκρισή σας,

με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Η Οργανωτική Επιτροπή

 

Συμμετοχή: 30ευρώ

Συμμετοχή για φοιτητές και φοιτήτριες: 10 ευρώ

 

 

Κρίσιμες ημερομηνίες:

- Πρώτη πρόσκληση 01/06/2015

- Αποστολή της περίληψης έως τις 15/11/2015

- Απάντηση για την αποδοχή 15/12/2015

- Ανάρτηση του προγράμματος 15/02/2016

- Διεξαγωγή συνεδρίου 18-20/03/2016

Λεπτομέρειες για τη διαδικασία υποβολής εργασίας, εγγραφής σύνεδρου, και άλλες πληροφορίες αναλυτικά στο δικτυακό τόπο του Συνεδρίου: http://conferences.lib.auth.gr/edumethod/2015/index

Επικοινωνία με την Οργανωτική Επιτροπή: 2310 997358

 

Η Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου

Πληροφορίες-επικοινωνία
Συνημμένα αρχεία
Πληροφορίες συνεδρίου/ημερίδας
Ημερομηνίες διεξαγωγής: 
Παρασκευή, 18 Μάρτιος, 2016 (All day) έως Κυριακή, 20 Μάρτιος, 2016 (All day)
Οργάνωση συνεδρίου/ημερίδας
Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: