7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φιλοσοφίας με τίτλο: «Τέχνη και Πολιτική»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Το Εργαστήριο Φιλοσοφικής Έρευνας πάνω στο Φαντασιακό και Περιοδικό Φιλοσοφείν. Πολιτικά Ανθρωπολογικά του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης σας προσκαλούν

την Δευτέρα 7 (18.00-22.00), Τρίτη 8 (10.00-22.00) και Τετάρτη 9 Μαρτίου (10.00-22.00) 2016 στο 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φιλοσοφίας με τίτλο:

Τέχνη και Πολιτική

Αφιέρωμα στον Αριστοτέλη

που θα πραγματοποιηθεί στο

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Κτήριο ΚΕ.Δ.Ε.Α., Αμφιθέατρο IΙΙ (υπόγειο), 3ης Σεπτεμβρίου – Πανεπιστημιούπολη - 54636 Θεσσαλονίκη

 

* Χορήγηση Βεβαίωσης-Πιστοποιητικoύ συμμετοχής

Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στην ιστοσελίδα του συνεδρίου: http://www.philosophein.web.auth.gr/

Συνημμένα αρχεία
Πληροφορίες συνεδρίου/ημερίδας

Ημερομηνίες διεξαγωγής: 

Δευτέρα, 7 Μάρτιος, 2016 - 18:00 έως Τετάρτη, 9 Μάρτιος, 2016 - 22:00

Χώρος: 

Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων (ΚΕ.Δ.Ε.Α) ΑΠΘ, 3ης Σεπτεμβρίου (κόκκινο κτίριο)
Οργάνωση συνεδρίου/ημερίδας

Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 

Υποβλήθηκε στις 25/01/2016 @ 10:07