Υποβολή Εργασιών σε Διεθνές Συνέδριο "50 Χρόνια Ελληνική Τηλεόραση" | Τμήμα Δημοσιογραφίας

Η ελληνική τηλεόραση κλείνει φέτος μισό αιώνα ζωής. Με αφορμή αυτό το γεγονός το Εργαστήριο Πολιτισμικών και Οπτικών Σπουδών του Τμήματος Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης διοργανώνει διεθνές συνέδριο με θέμα «50 Χρόνια Ελληνική Τηλεόραση», με στόχο να προάγει την επιστημονική έρευνα και συζήτηση σχετικά με το μέσο επικοινωνίας που αποτέλεσε την κυρίαρχη πηγή ενημέρωσης και ψυχαγωγίας της σύγχρονης Ελλάδας, επηρεάζοντας όλους τους τομείς της πολιτικής, κοινωνικής και πολιτισμικής ζωής.

Πέρα από τον αναλυτικο-κριτικό απολογισμό αυτού του μισού αιώνα, το Συνέδριο στοχεύει επίσης να εξετάσει τη θέση και την προοπτική της ελληνικής τηλεόρασης στην εποχή του διαδίκτυου και της σύγκλισης των ψηφιακών μέσων καθώς και τους τρόπους με τους οποίους η ελληνική κοινωνία και πολιτεία ανταποκρίνεται σε αυτή τη ριζική μεταμόρφωση του τηλεοπτικού μέσου.

Ο τομέας των τηλεοπτικών σπουδών στην Ελλάδα δεν έχει τύχει της ανάπτυξης που έχει γνωρίσει σε άλλες χώρες με αποτέλεσμα πολλές και ζωτικές πτυχές της ελληνικής τηλεοπτικής εμπειρίας να παραμένουν εν πολλοίς ανεξερεύνητες. Έχοντας ρητή πρόθεση να εμπλουτίσει τις θεωρητικές και ερευνητικές διαστάσεις των ελληνικών τηλεοπτικών σπουδών, το Συνέδριο προκρίνει προσεγγίσεις που έχουν ερευνητικά πρωτότυπο χαρακτήρα, συγκριτικές αναφορές στην ευρωπαϊκή και διεθνή εμπειρία, καθώς και υποθέσεις εργασίας που λαμβάνουν υπόψη το διαμεσικό χαρακτήρα της σύγχρονης επικοινωνίας. Απευθυνόμενοι σε ελληνόφωνους ερευνητές της ημεδαπής και της αλλοδαπής, προσκαλούμε την υποβολή προτάσεων που αφορούν τις παρακάτω εκτενείς θεματικές ενότητες, οι οποίες, αν και δεν εξαντλούν ένα τόσο ευρύ πεδίο, καλύπτουν ένα πολυδιάστατο φάσμα ερευνητικών ζητημάτων, τομέων ενδιαφέροντος και μεθοδολογικών πλαισίων:

  1. Πολιτική και οικονομική ιστορία της ελληνικής τηλεόρασης: Θεσμικές, οικονομικές και πολιτικές διαστάσεις της ανάπτυξης και οργάνωσης του τηλεοπτικού πεδίου στην Ελλάδα, από τα μέσα της δεκαετίας του 1960 έως τη σημερινή εποχή της ψηφιακής μετεξέλιξής του.
  2. Tηλεόραση και ενημέρωση: οι κύριες συμβάσεις του ενημερωτικού λόγου στην ελληνική τηλεόραση, διαφορές και συγκλίσεις μεταξύ δημόσιας και ιδιωτικής τηλεόρασης, συνέχειες και ασυνέχειες των γλωσσικών, αφηγηματικών, εικονογραφικών και αναπαραστασιακών κωδίκων, ο αντίκτυπός τους στη δημιουργία στερεοτύπων ή εναλλακτικών προτύπων στην πολιτική, κοινωνική και πολιτισμική ζωή της Ελλάδας, ο βαθμός και τρόπος επιρροής τους στην εκάστοτε συγκυρία (ποσοτικές και ποιοτικές μέθοδοι πρόσληψης).
  3. Τηλεοπτική μυθοπλασία: μορφές εθνικής και παγκοσμιοποιημένης ψυχαγωγίας, μορφές υποδοχής και οικειοποίησης της αμερικανικής, ευρωπαϊκής (ή άλλης προέλευσης) τηλεοπτικής μυθοπλασίας, δημοφιλή τηλεοπτικά είδη, συνθήκες παραγωγής, θεματολογίες και σεναριακές/ σκηνοθετικές/δραματουργικές συμβάσεις, χαρακτηριστικοί ελληνικοί τηλεοπτικοί ήρωες και αντιήρωες, τηλεοπτικές σειρές σταθμοί στην ιστορία της ελληνικής τηλεόρασης και εθνογραφίες πρόσληψής τους.
  4. Τηλεοπτική ψυχαγωγία και ενημερω-διασκέδαση: είδη (από τα reality show μέχρι τα δραματοποιημένα ντοκιμαντέρ), περιοδολόγηση και αποκωδικο-ποίηση των βασικών προγραμμάτων ψυχαγωγίας/ενημερωδιασκέδασης που έχουν παραχθεί ή εισαχθεί στην ελληνική τηλεόραση, βαθμοί αποδοχής και απόρριψής τους, διαχρονικές ή βραχύβιες συμβάσεις τους, τρόποι συμμετοχής και πρόσληψης των εκπομπών αυτών από το τηλεοπτικό κοινό.
  5. Τηλεόραση και διαδίκτυο: σχέση ανταγωνισμού ή συμπληρωματικότητας στο ενημερωτικό και στο ψυχαγωγικό μέρος,  ο ρόλος και οι προοπτικές της Web TV στην Ελλάδα, το πεδίο που διαμορφώνουν για την τηλεόραση τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και η εποχή της εξατομικευμένης-μαζικής επικοινωνίας
  6. Κοινότητες τηλεθεατών: ελληνικές κοινότητες τηλεοπτικών φαν, η σχέση τους με το παγκόσμιο fandom, οι δράσεις και οι λειτουργίες τους, οι διαδικτυακές ή άλλες μορφές οργάνωσης τους, οι πολιτισμικές ταυτότητες και τα τηλεοπτικά είδη που τις διαμορφώνουν.

Η Οργανωτική-Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου προσκαλεί σε υποβολή προτάσεων για εισηγήσεις (διάρκειας 15-20 λεπτών) ή συνεδριών (πάνελ που περιλαμβάνουν 3-4 ατομικές εισηγήσεις) που σχετίζονται με τα παραπάνω θεματικά πεδία ή προδιαγράφουν επιπρόσθετες ερευνητικές περιοχές για την ελληνική τηλεόραση. Γλώσσα του Συνεδρίου είναι τα ελληνικά.

Όλες οι προτάσεις πρέπει να περιλαμβάνουν: στοιχεία επαφής και ιδιότητα του συγγραφέα, τίτλο και λέξεις-κλειδιά, περίληψη (300-400 λέξεις) που να διευκρινίζει το θεματικό πεδίο, τα ερευνητικά ερωτήματα και τη μεθοδολογία που χρησιμοποιείται.  Προτάσεις για συνεδρίες πρέπει να συμπεριλάβουν τον τίτλο, θεματική και στόχους της προτεινόμενης συνεδρίας, καθώς και αναλυτική περιγραφή, σύμφωνα με το παραπάνω πρότυπο, κάθε ατομικής εισήγησης. Όλες οι προτάσεις θα αξιολογηθούν με το σύστημα της ‘τυφλής διπλής αξιολόγησης’.

Πληροφορίες και οδηγίες για την έντυπη/ηλεκτρονική δημοσίευση των επεξεργασμένων κειμένων των εισηγήσεων θα δοθούν προσεχώς.

Οι περιλήψεις των προτεινόμενων ανακοινώσεων πρέπει να κατατεθούν ηλεκτρονικά μέσω του ιστότοπου του Συνεδρίου:  http://50yearsgreektv.jour.auth.gr/

Για κάθε επικοινωνία και πρόσθετες πληροφορίες: Λίλυ Μπάνου  banou@jour.auth.gr

 

Σημαντικές Ημερομηνίες

Υποβολή περιλήψεων-προτάσεων πάνελ:           31 Μαΐου 2016

Ειδοποίηση συγγραφέων:                                  30 Ιουνίου 2016

Λήξη Α’ φάσης εγγραφών:                                  30 Αυγούστου 2016     

Ανακοίνωση πρόχειρου προγράμματος:               15  Σεπτεμβρίου 2016

Τελική φάση εγγραφών:                                     30 Σεπτεμβρίου 2016

Ανακοίνωση τελικού προγράμματος:                   15 Οκτωβρίου 2016

Διεξαγωγή Συνεδρίου                                         9-11 Δεκεμβρίου 2016

 

Πληροφορίες συνεδρίου/ημερίδας
Ημερομηνίες διεξαγωγής: 
Παρασκευή, 9 Δεκέμβριος, 2016 (All day) έως Κυριακή, 11 Δεκέμβριος, 2016 (All day)
Χώρος: 
ΚΕΔΕΑ ΑΠΘ
Οργάνωση συνεδρίου/ημερίδας