4η Ημερίδα Διδακτικής του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Α.Π.Θ.

post image

Το Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας & Φιλολογίας σε συνεργασία με το Goethe Institute Θεσσαλονίκης διοργανώνουν Ημερίδα Διδακτικής "Νεώτερες προσεγγίσεις στη Διδακτική των Ξένων Γλωσσών"

Πληροφορίες-επικοινωνία
Συνημμένα αρχεία
Συνημμένα αρχεία: 
Πληροφορίες συνεδρίου/ημερίδας
Ημερομηνίες διεξαγωγής: 
Σάββατο, 4 Ιούνιος, 2016 - 10:00 έως 16:00
Χώρος: 
ΚΕ.Δ.Ε.Α. Α.Π.Θ. (3ης Σεπτεμβρίου - Πανεπιστημιούπολη)
Οργάνωση συνεδρίου/ημερίδας
Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: