Διεθνές Συνέδριο Βυζαντινής Φιλοσοφίας με τίτλο: "The Influence of the Byzantine Philosophical and Cultural Initiative on forming the image of modern Europe"

Διεθνές Συνέδριο Βυζαντινής Φιλοσοφίας
Πληροφορίες συνεδρίου/ημερίδας
Ημερομηνίες διεξαγωγής: 
Τρίτη, 18 Οκτώβριος, 2016 (All day) έως Τετάρτη, 19 Οκτώβριος, 2016 (All day)
Οργάνωση συνεδρίου/ημερίδας
Constantine the Philosopher University in Nitra - Aristotle University of Thessaloniki - Slovac Philosophical Accosiation