Με ιδιαίτερη χαρά σας ανακοινώνουμε τη διεξαγωγή του 15th International Conference on Motivation (ICM2016) το οποίο διοργανώνεται από το Τμήμα Ψυχολογίας και το SIG8: Motivation and Emotion,  European Association for the Research on Learning and Instruction. Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στις 24 - 27 Αυγούστου 2016 στους χώρους του ΚΕΔΕΑ και έχει ως θέμα “The odyssey to the Ithaca of learning: motivated persons, challenging contexts”.

Αντικείμενο του συνεδρίου αποτελούν τα κίνητρα στη διαδικασία της μάθησης και η διασύνδεση της θεωρίας, της έρευνας και των εφαρμογών τους στην εκπαιδευτική πράξη. Ειδικά, το ICM2016 επιδιώκει να αναδείξει τη δυναμική αλληλεπίδραση μεταξύ του ατόμου και του πλαισίου σε μια προσπάθεια να περιγράψει και να ερμηνεύσει τις ψυχολογικές διεργασίες που εμπλέκονται στη διαδικασία της μάθησης ή, με άλλα λόγια, ‘στο ταξίδι’ προς το στόχο της μάθησης και της σχολικής/ακαδημαϊκής επίτευξης. Στο συνέδριο έχουν προσκληθεί διεθνώς αναγνωρισμένοι ομιλητές, οι δε συμμετέχοντες θα είναι ερευνητές, καταξιωμένοι και νέοι επιστήμονες κυρίως από το εξωτερικό αλλά και από τη χώρα μας.

Στο πλαίσιο του συνεδρίου θα προηγηθεί  θερινό σχολείο για νέους ερευνητές και ερευνήτριες (21-23 Αυγούστου) κατά τη διάρκεια  του οποίου υποψήφιοι διδάκτορες από όλο τον κόσμο θα έχουν την ευκαιρία να  συζητήσουν τα ερευνητικά τους ενδιαφέροντα με επιστήμονες διεθνούς κύρους.

Περισσότερες πληροφορίες για τη διοργάνωση και το πρόγραμμα μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του συνεδρίου www.icm2016.gr

 

Εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής,

 

Ελευθερία Ν. Γωνίδα

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήματος Ψυχολογίας

Πρόεδρος του Συνεδρίου

Πληροφορίες-επικοινωνία
Συνημμένα αρχεία

Συνημμένα αρχεία: 

Πληροφορίες συνεδρίου/ημερίδας

Ημερομηνίες διεξαγωγής: 

Τετάρτη, 24 Αύγουστος, 2016 (All day) έως Σάββατο, 27 Αύγουστος, 2016 (All day)

Χώρος: 

ΚΕΔΕΑ ΑΠΘ
Οργάνωση συνεδρίου/ημερίδας

Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 

Υποβλήθηκε στις 25/07/2016 @ 11:56