“Η Βιοπληροφορική στο Αριστοτέλειο: συμμετοχή στις υποδομές του ELIXIR” | Επιστημονική Ημερίδα

post image

Το ΑΠΘ θα συμμετάσχει στο πρόγραμμα υποδομών ELIXIR (European life-sciences Infrastructure for biological Information) που αποτελεί δράση στο πλάισιο της Ενίσχυσης των Υποδομών Έρευνας και Καινοτομίας του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Στο πλαίσιο αυτό και για τη δημοσιοποίηση των δράσεων και υπηρεσιών που προβλέπονται από το ELIXIR, θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 13 Οκτωβρίου και ώρα 12:00 έως 15:00 στο ΚΕΔΕΑ εκδήλωση με θέμα:

Η Βιοπληροφορική στο Αριστοτέλειο: συμμετοχή στις υποδομές του ELIXIR

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην ημερίδα πρέπει να σταλεί στη διεύθυνση http://goo.gl/Bga7n6. Παράλληλα, στην ίδια φόρμα είναι σκόπιμο να συμπληρωθούν τα στοιχεία που αναφέρονται στη δραστηριότητά σας στη Βιοπληροφορική (χρήση/ανάπτυξη βάσεων δεδομένων και προγραμμάτων ανάλυσης). Η συμπλήρωση των παραπάνω στοιχείων θα βοηθήσει στην πληρέστερη χαρτογράφηση της εικόνας της Βιοπληροφορικής στο ΑΠΘ.

Την εκδήλωση θα προλογίσει ο Πρύτανης του ΑΠΘ Καθ. Περικλής Μήτκας.

 

Εκ μέρους της οργανωτικής επιτροπής.

 

Ηλίας Καππάς

Επίκουρος Καθηγητής

Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ

Email: ikappas@bio.auth.gr

 

Συνημμένα αρχεία
Συνημμένα αρχεία: 
Πληροφορίες συνεδρίου/ημερίδας
Ημερομηνίες διεξαγωγής: 
Πέμπτη, 13 Οκτώβριος, 2016 - 12:00
Χώρος: 
ΚΕΔΕΑ ΑΠΘ