"Ερωτήσεις-απαντήσεις στην Προφορική Επικοινωνία" | Διημερίδα του ΙΝΣ

Tο Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών [Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη] του Α.Π.Θ., στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του για τον προφορικό λόγο και του ερευνητικού προγράμματος Γλωσσική Διεπίδραση και Ανάλυση Συνομιλίας, διοργανώνει τη δεύτερη διημερίδα για την ελληνική γλώσσα στην προφορική επικοινωνία στις 13-14 Οκτωβρίου 2016, στο Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών του Α.Π.Θ., στη Θεσσαλονίκη. Αντικείμενο της εφετινής διημερίδας είναι οι Ερωτήσεις-απαντήσεις στην Προφορική Επικοινωνία.

Στόχος της διημερίδας είναι να εξετάσει συστηματικά όψεις της βασικής αλληλουχίας της ερωταπόκρισης σε καθημερινές ή και θεσμικές περιστάσεις επικοινωνίας. Επιπλέον, η εφετινή διημερίδα προγραμματίζεται να φιλοξενήσει και μια συνεδρία αφιερωμένη στο ζεύγος ερώτηση-απάντηση σε άλλες γλώσσες, ώστε τα ελληνικά δεδομένα να ενταχθούν στη διαγλωσσική συζήτηση των ερωταποκρίσεων από την οπτική της γλωσσικής διεπίδρασης. Στη διημερίδα έχει προσκληθεί και θα συμμετάσχει ως κύρια ομιλήτρια η κ. Marja-Leena Sorjonen, Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου του Ελσίνκι και Διευθύντρια του Φινλανδικού Κέντρου Αριστείας για τη Διυποκειμενικότητα και τη Διεπίδραση.

Μερικά από τα ερωτήματα που θα μας απασχολήσουν είναι: 
• μορφή/δομή των ερωτήσεων, απαντήσεων 
• λειτουργίες που συνδέονται με συγκεκριμένες μορφές/δομές 
• τυπικά χαρακτηριστικά (μορφοσυντακτικά, προσωδιακά κτλ.) της ερώτησης και ο αντίκτυπός τους στην απάντηση 
• δομές προτίμησης στις ερωταποκρίσεις 
• σχεδιασμός ερωτήσεων/απαντήσεων και πράξεις που επιτελούνται 
• σχέση επιστημικών δικαιωμάτων και πράξεων 
• στάσεις (οπτική γωνία, υποκειμενικότητα, κτλ.) που εκφράζουν ορισμένες ερωτήσεις/απαντήσεις 
• πολυτροπικότητα των ερωταποκρίσεων (χειρονομίες, νεύματα, βλέμμα κ.ά.) 
• οι επιπτώσεις του ευρύτερου συμφραστικού πλαισίου (π.χ. καθημερινή συνομιλία, ερευνητική συνέντευξη κτλ. έναντι τηλεοπτικής συζήτησης ή συνέντευξης) στην αλληλουχία της ερωταπόκρισης 
• ζητήματα διαπροσωπικών σχέσεων (ευγένεια, αγένεια, απειλές προσώπου κτλ.)

Όλες οι θεωρητικές προσεγγίσεις της γλωσσικής διεπίδρασης είναι ευπρόσδεκτες, ωστόσο, λόγω του συγκεκριμένου πλαισίου της διημερίδας, προτεραιότητα θα δοθεί σε ανακοινώσεις οι οποίες στηρίζονται στην Ανάλυση Συνομιλίας. Σε κάθε περίπτωση, όμως, προϋπόθεση για την αποδοχή μιας ανακοίνωσης είναι η τεκμηρίωση της ανάλυσης και των συμπερασμάτων της με εμπειρικά δεδομένα που έχουν αντληθεί από ηχογραφήσεις/βιντεοσκοπήσεις γλωσσικής διεπίδρασης κάτω από φυσικές περιστάσεις επικοινωνίας.

Πρόσκληση

Πρόγραμμα

Περιλήψεις

Πληροφορίες συνεδρίου/ημερίδας
Ημερομηνίες διεξαγωγής: 
Πέμπτη, 13 Οκτώβριος, 2016 (All day) έως Παρασκευή, 14 Οκτώβριος, 2016 (All day)
Χώρος: 
Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών ΑΠΘ