"7η Ημερίδα για την εφηβεία"

 Η "7η ΗΜΕΡΙΔΑ για την ΕΦΗΒΕΙΑ" διοργανώνεται στο πλαίσιο του μεταπτυχιακού μαθήματος "Εφηβική Ιατρική" του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Ιατρικού Τμήματος (ΠΜΣΙ) της Σχολής Επιστημών Υγείας του Α.Π.Θ σε συνεργασία με τη Δ΄ Παιδιατρική Κλινική του Α.Π.Θ.

Το πρόγραμμα της ημερίδας επισυνάπτεται.

Πληροφορίες-επικοινωνία
Συνημμένα αρχεία
Πληροφορίες συνεδρίου/ημερίδας
Ημερομηνίες διεξαγωγής: 
Σάββατο, 10 Δεκέμβριος, 2016 - 08:30
Χώρος: 
ΚΕΔΕΑ ΑΠΘ
Οργάνωση συνεδρίου/ημερίδας
ΠΜΣ "Ιατρική Ερευνητική Μεθοδολογία" & Δ΄ Παιδιατρική Κλινική Α.Π.Θ