Ημερίδα με τίτλο: ''Η προστασία των ανήλικων προσφύγων''

Η ημερίδα πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Mario Project, το οποίο έχει ως στόχο την ενίσχυση του μηχανισμού προστασίας ανηλίκων σε κίνηση στην Ευρώπη που είναι ευάλωτα σε κακοποίηση, εκμετάλλευση και στο trafficking. Το Mario Project συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ίδρυμα OAK Foundation.
Βασικός σκοπός της ημερίδας είναι η παρουσίαση των ζητημάτων που σχετίζονται με την φροντίδα, την ανάπτυξη υπηρεσιών και την προστασία των παιδιών προσφύγων που διαβιούν σε κέντρα φιλοξενίας η σε άλλες μονάδες φιλοξενίας και η ανάλυση του φαινομένου των ανηλίκων σε κίνηση.
Στην ημερίδα θα παρουσιαστεί η εμπειρία και οι προβληματισμοί των κοινωνικών υπηρεσιών, των ελληνικών και διεθνών οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στο πεδίο της ανάπτυξης υπηρεσιών για τα παιδιά ιδίως στα κέντρα φιλοξενίας και αναμένεται να γίνει μια περιεκτική επισκόπηση των θεμάτων που σχετίζονται με την προστασία των ανήλικων προσφύγων. Επίσης επιδιώκεται να διευκολυνθεί η ανταλλαγή απόψεων, η ανάδειξη καλών πρακτικών και η επισήμανση των δυσκολιών ή προβλημάτων μεταξύ των επαγγελματιών που εργάζονται στο ευρύτερο πεδίο της προστασίας του παιδιού καθώς και η δικτύωση μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων. Απώτερος στόχος είναι η διασφάλιση των δικαιωμάτων και του βέλτιστου συμφέροντος του παιδιού.

Πληροφορίες-επικοινωνία
Συμπληρωματικά στοιχεία επικοινωνίας: 

Βαλμπόνα Χυστούνα τηλ. 6932855699
Ιουλιέττα Κανδύλα, τηλ. 6972366297

Συνημμένα αρχεία
Συνημμένα αρχεία: 
Πληροφορίες συνεδρίου/ημερίδας
Ημερομηνίες διεξαγωγής: 
Πέμπτη, 8 Δεκέμβριος, 2016 - 09:00
Χώρος: 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ “ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ”, Εθνικής Αμύνης 1, Θεσσαλονίκη
Οργάνωση συνεδρίου/ημερίδας
Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων ''αρσις''