Διεθνές Συνέδριο "Ο Αριστοτέλης Σήμερα" / Aristotle Today / Aristoteles heute / Aristote Aujourd' hui

Διοργάνωση: Ακαδημία Αθηνών σε συνεργασία με το Centre for Historical Ontology (Heildelberg-Helsinki-Leuven) και το Finnish Institute at Athens. Υπό την αιγίαδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. 

Πληροφορίες συνεδρίου/ημερίδας
Ημερομηνίες διεξαγωγής: 
Σάββατο, 14 Ιανουάριος, 2017 (All day) έως Τρίτη, 17 Ιανουάριος, 2017 (All day)
Χώρος: 
Αθήνα