Διοργάνωση: Ακαδημία Αθηνών σε συνεργασία με το Centre for Historical Ontology (Heildelberg-Helsinki-Leuven) και το Finnish Institute at Athens. Υπό την αιγίαδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. 

Πληροφορίες συνεδρίου/ημερίδας

Ημερομηνίες διεξαγωγής: 

Σάββατο, 14 Ιανουάριος, 2017 (All day) έως Τρίτη, 17 Ιανουάριος, 2017 (All day)

Χώρος: 

Αθήνα
Υποβλήθηκε στις 20/12/2016 @ 13:58