Διημερίδα με τίτλο: Ο Αριστοτέλης στην Εκπαίδευση

Πληροφορίες συνεδρίου/ημερίδας
Ημερομηνίες διεξαγωγής: 
Σάββατο, 1 Οκτώβριος, 2016 (All day) έως Κυριακή, 2 Οκτώβριος, 2016 (All day)
Χώρος: 
Κέντρο Πολιτισμού Ιερισσού Χαλκιδικής
Οργάνωση συνεδρίου/ημερίδας
Δήμος Αριστοτέλη και Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χαλκιδικής