Ημερίδα: "Αριστοτέλης ο συμπατριώτης μας και ο οικονομικός φιλόσοφος"

Διοργάνωση: Δήμος "Αριστοτέλη" & Συμβούλιο της Αρναίας.

Πληροφορίες στη διεύθυνση:

htpp://www.dikam.auth.gr/el/node/493

Πληροφορίες συνεδρίου/ημερίδας
Ημερομηνίες διεξαγωγής: 
Σάββατο, 11 Ιούνιος, 2016 (All day)
Χώρος: 
Αρναία Χαλκιδικής