Επιστημονική Εσπερίδα με τίτλο ''Αστυνομία και Αριστοτελική Φιλοσοφία''

Πληροφορίες συνεδρίου/ημερίδας
Ημερομηνίες διεξαγωγής: 
Τρίτη, 18 Οκτώβριος, 2016 (All day)
Χώρος: 
Μέγαρο Παλαιάς Βουλής, Αθήνα
Οργάνωση συνεδρίου/ημερίδας
Διεθνής Ένωση Αστυνομικών - Ελληνικό Τμήμα & Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας & Πολιτιστικό Κέντρο της Ελληνικής Αστυνομίας (ΠΟ.Κ.Ε.Α.)