Διήμερο Διεθνές Συνέδριο: Johann Gottlieb Fichte

Το Goethe-Institut Thessaloniki και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Φιλοσοφίας, Κατεύθυνση Συστηματικής Φιλοσοφίας και Εργαστήριο Φιλοσοφίας των Κοινωνικών Επιστημών του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής) διοργανώνουν Διήμερο Διεθνές Συνέδριο

με θέμα:

Johann Gottlieb Fichte: Θεμέλιο της Συνολικής Επιστημολογίας.

Ημέρες διεξαγωγής:     Δευτέρα, 23 Ιανουαρίου 2017, ώρα 10.00-19.30

                                 Τρίτη, 24 Ιανουαρίου 2017, ώρα 10.00-19.30

Χώρος διεξαγωγής:    Goethe Institut

 

 

Σύλληψη και διεύθυνση του συνεδρίου: Θεόδωρος Πενολίδης, Καθηγητής Α.Π.Θ.

 

Πληροφορίες/ πρόγραμμα συνεδρίου  :

https://www.goethe.de/ins/gr/el/ver.cfm?fuseaction=events.detail&event_id=20901456 

https://www.goethe.de/ins/gr/de/ver.cfm?fuseaction=events.detail&event_id=20901456

Πληροφορίες-επικοινωνία
Τηλέφωνο: 
2310997564
2310997319
Πληροφορίες συνεδρίου/ημερίδας
Ημερομηνίες διεξαγωγής: 
Δευτέρα, 23 Ιανουάριος, 2017 - 10:00 έως Τρίτη, 24 Ιανουάριος, 2017 - 19:30
Χώρος: 
Goethe Institut
Οργάνωση συνεδρίου/ημερίδας
Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 
Goethe-Institut Thessaloniki