8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φιλοσοφίας: Αλήθεια και Πολιτική

post image

Το Εργαστήριο Φιλοσοφικής Έρευνας πάνω στο Φαντασιακό και η Επιθεώρηση Φιλοσοφείν. Πολιτικά Ανθρωπολογικά του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με τη συνδρομή της Επιτροπής Ερευνών του διοργανώνουν το όγδοό των (8ο) Πανελλήνιο Συνέδριο Φιλοσοφίας με θέμα: Αλήθεια και Πολιτική.

Διεύθυνση και ιδέα του Συνεδρίου: Καθηγητής Σωκράτης Δεληβογιατζής

 

Συνημμένα αρχεία
Συνημμένα αρχεία: 
Πληροφορίες συνεδρίου/ημερίδας
Ημερομηνίες διεξαγωγής: 
Δευτέρα, 6 Μάρτιος, 2017 - 18:00 έως Τετάρτη, 8 Μάρτιος, 2017 - 22:00
Χώρος: 
ΚΕΔΕΑ ΑΠΘ