Συνέδριο: «Περάσματα, μεταβάσεις, διελεύσεις: όψεις μιας λογοτεχνίας εν κινήσει»

post image

O Toμέας Μεσαιωνικών και Νέων Ελληνικών Σπουδών του Τμήματος Φιλολογίας ΑΠΘ διοργανώνει από 1 έως 4 Μαρτίου 2017 στα αμφιθέατρα 1 & 3 του ΚΕΔΕΑ, την ΙΕ΄ Διεθνή Επιστημονική Συνάντησή του, η οποία είναι αφιερωμένη στη μνήμη του ομότιμου καθηγητή Δ.Ν. Μαρωνίτη, ενός μεγάλου δασκάλου του οποίου η φιλολογική, κριτική, συγγραφική, στοχαστική και προπάντων δημόσια παρουσία υπήρξε ανεξίτηλη τόσο για την πόλη της Θεσσαλονίκης όσο και για ολόκληρο το μεταπολιτευτικό τοπίο της χώρας μας. 

Επισυνάπτονται η Αφίσα και το Πρόγραμμα του Συνεδρίου

Συνημμένα αρχεία
Πληροφορίες συνεδρίου/ημερίδας
Ημερομηνίες διεξαγωγής: 
Τετάρτη, 1 Μάρτιος, 2017 (All day) έως Σάββατο, 4 Μάρτιος, 2017 (All day)
Χώρος: 
Αμφιθέατρα 1 & 3 του ΚΕΔΕΑ
Οργάνωση συνεδρίου/ημερίδας
Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: