Έρευνα προγραμμάτων σπουδών και σχολικών βιβλίων || Συνέδριο

post image

Σκοπός του συνεδρίου είναι ο γόνιμος προβληματισμός και ο δημιουργικός διάλογος αναφορικά με επιστημολογικά, παιδαγωγικά, ιδεολογικά και πολιτικά ζητήματα, τα ερευνητικά-μεθοδολογικά εργαλεία και τα δεδομένα της έρευνας και αξιολόγησης των προγραμμάτων σπουδών και των σχολικών βιβλίων στην Ελλάδα.

Συνημμένα αρχεία
Πληροφορίες συνεδρίου/ημερίδας
Ημερομηνίες διεξαγωγής: 
Παρασκευή, 17 Μάρτιος, 2017 (All day) έως Κυριακή, 19 Μάρτιος, 2017 (All day)
Χώρος: 
ΚΕΔΕΑ ΑΠΘ
Οργάνωση συνεδρίου/ημερίδας
Κέντρο Έρευνας και Αξιολόγησης Σχολικών Βιβλίων και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων