Ημερίδα «Η Τεχνική Γεωλογία ως παράγοντας καινοτομίας. Έρευνα- Υποδομές - Έργα ανάπτυξης»

Ημερίδα «Η Τεχνική Γεωλογία ως παράγοντας καινοτομίας. Έρευνα- Υποδομές - Έργα ανάπτυξης»

Το Τμήμα Γεωλογίας (Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας και Υδρογεωλογίας)  ΑΠΘ, η Ελληνική Επιτροπή Τεχνικής Γεωλογίας και η Ελληνική Γεωλογική Εταιρεία, που υπάγεται στη Διεθνή Ένωση Τεχνικής Γεωλογίας και Περιβάλλοντος,διογρανώνουν ημερίδα με τίτλο  

«Η Τεχνική Γεωλογία ως παράγοντας καινοτομίας. Έρευνα- Υποδομές - Έργα ανάπτυξης».

Η Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 8 Μαΐου του 2017 και ώρα 9:00, στο Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων του ΑΠΘ (3ης Σεπτεμβρίου - κόκκινο κτίριο).

Στο πλαίσιο της ημερίδας θα γίνουν παρουσιάσεις από εταιρείες, μελετητικά γραφεία και δημόσιους φορείς που δραστηριοποιούνται σε θέματα τεχνικογεωλογικών ερευνών, μελετών και έργων ενώ σε επόμενη συνεδρία θα παρουσιαστούν προφορικά πρόσφατες διδακτορικές διατριβές και μεταπτυχιακές διπλωματικές με τη μορφή poster από τα σχετικά ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα στο αντικείμενο της Τεχνικής Γεωλογίας. Στο τέλος των παρουσιάσεων θα γίνει βράβευση της καλύτερης παρουσίαση των διατριβών. Επίσης, θα τιμηθεί ο Καθηγητής του Τμήματος Γεωλογίας του ΑΠΘ, Βασίλης Χρηστάρας για τη συμβολή του στην ανάπτυξη της Τεχνικής Γεωλογίας.

Πρόγραμμα ημερίδας.
 

Πληροφορίες-επικοινωνία
Συνημμένα αρχεία
Συνημμένα αρχεία: 
Πληροφορίες συνεδρίου/ημερίδας
Ημερομηνίες διεξαγωγής: 
Δευτέρα, 8 Μάιος, 2017 - 09:00
Χώρος: 
Κτίριο ΚΕΔΕΑ ΑΠΘ