"Συνέδριο Προπτυχιακής Έρευνας στη Φυσική" | Συνέδριο Φοιτητών Τμήματος Φυσικής

Η εθελοντική ομάδα PATh διοργανώνει ένα τριήμερο ομιλιών με τίτλο «Συνέδριο Προπτυχιακής Έρευνας στη Φυσική. Στο συνέδριο αυτό λαμβάνουν μέρος προπτυχιακοί και απόφοιτοι του τμήματος Φυσικής, τόσο της Θεσσαλονίκης όσο και άλλων τμημάτων της Ελλάδας, παρουσιάζοντας την ερευνητική τους δραστηριότητα σε προπτυχιακό επίπεδο είτε στα πλαίσια της πτυχιακής τους εργασίας, κάποιου θερινού προγράμματος, την πρακτικής τους άσκησης, είτε στα πλαίσια ανταλλαγής φοιτητών στην Ευρώπη. Έχει ως στόχο την ενημέρωση των νεότερων φοιτητών και την ενθάρρυνση αυτών να ασχοληθούν με την έρευνα σε ακαδημαϊκό επίπεδο.

Συνημμένα αρχεία
Συνημμένα αρχεία: 
Πληροφορίες συνεδρίου/ημερίδας
Ημερομηνίες διεξαγωγής: 
Παρασκευή, 12 Μάιος, 2017 (All day) έως Κυριακή, 14 Μάιος, 2017 (All day)
Χώρος: 
Αίθουσα Α31, Τμήμα Φυσικής, ΣΘΕ
Οργάνωση συνεδρίου/ημερίδας
Φοιτητική Ομάδα Physicists Aristotle Thessaloniki-PATh