Συνέδριο: «Προηγμένη Καρδιαγγειακή Απεικόνιση 2017 – SPECT/PET, CT, CMR».

post image

Σας ενημερώνουμε ότι το Γ’ Εργαστήριο Πυρηνικής Ιατρικής Γ.Ν. «Παπαγεωργίου» διοργανώνει Επιστημονική Εκδήλωση με θέμα: «Προηγμένη Καρδιαγγειακή Απεικόνιση 2017 – SPECT/PET, CT, CMR».

Η Επιστημονική Εκδήλωση, υπό την αιγίδα της Καρδιολογικής Εταιρείας Βόρειας Ελλάδας και της Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ, θα πραγματοποιηθεί στις 2-3 Ιουνίου 2017, στο Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων (ΚΕ.Δ.Ε.Α) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Η Εκδήλωση αφορά σε καρδιολόγους, πυρηνικούς ιατρούς και ακτινολόγους.

Συνημμένα αρχεία
Συνημμένα αρχεία: 
Πληροφορίες συνεδρίου/ημερίδας
Ημερομηνίες διεξαγωγής: 
Παρασκευή, 2 Ιούνιος, 2017 - 17:00 έως Σάββατο, 3 Ιούνιος, 2017 - 15:00
Χώρος: 
ΚΕΔΕΑ ΑΠΘ
Οργάνωση συνεδρίου/ημερίδας
Γ’ Εργαστήριο Πυρηνικής Ιατρικής Γ.Ν. «Παπαγεωργίου»