Σας ενημερώνουμε ότι το Γ’ Εργαστήριο Πυρηνικής Ιατρικής Γ.Ν. «Παπαγεωργίου» διοργανώνει Επιστημονική Εκδήλωση με θέμα: «Προηγμένη Καρδιαγγειακή Απεικόνιση 2017 – SPECT/PET, CT, CMR».

Η Επιστημονική Εκδήλωση, υπό την αιγίδα της Καρδιολογικής Εταιρείας Βόρειας Ελλάδας και της Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ, θα πραγματοποιηθεί στις 2-3 Ιουνίου 2017, στο Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων (ΚΕ.Δ.Ε.Α) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Η Εκδήλωση αφορά σε καρδιολόγους, πυρηνικούς ιατρούς και ακτινολόγους.

Συνημμένα αρχεία

Συνημμένα αρχεία: 

Πληροφορίες συνεδρίου/ημερίδας

Ημερομηνίες διεξαγωγής: 

Παρασκευή, 2 Ιούνιος, 2017 - 17:00 έως Σάββατο, 3 Ιούνιος, 2017 - 15:00

Χώρος: 

ΚΕΔΕΑ ΑΠΘ
Οργάνωση συνεδρίου/ημερίδας
Γ’ Εργαστήριο Πυρηνικής Ιατρικής Γ.Ν. «Παπαγεωργίου»
Υποβλήθηκε στις 29/05/2017 @ 13:57