6ο Διεθνές Συνέδριο στην Διαχείριση, τη Μηχανική, το Σχεδιασμό και την οικονομική του Περιβάλλοντος (CEMEPE 6)

post image
Συνημμένα αρχεία
Συνημμένα αρχεία: 
Πληροφορίες συνεδρίου/ημερίδας
Ημερομηνίες διεξαγωγής: 
Κυριακή, 25 Ιούνιος, 2017 (All day) έως Παρασκευή, 30 Ιούνιος, 2017 (All day)