Διεθνές Σεμινάριο με τίτλο «International Seminar on Roads, Bridges and Tunnels»

 

Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του ΑΠΘ διοργανώνει ένα Διεθνές Σεμινάριο, εκπαιδευτικού χαρακτήρα, με τίτλο «International Seminar on Roads, Bridges and Tunnels» που θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη από 3 έως 9 Νοεμβρίου 2017. Κύριο θέμα του Σεμιναρίου είναι η κατασκευή των Εργων Υποδομής. Όλες οι διαλέξεις θα γίνουν στην αγγλική γλώσσα.

Ιστοσελίδα του Σεμιναρίου: http://isrbt.civil.auth.gr

Φόρμα Εγγραφής θα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:

http://isrbt.civil.auth.gr/?page_id=29

Ανακοίνωση Σεμιναρίου

 

Συνημμένα αρχεία
Πληροφορίες συνεδρίου/ημερίδας
Ημερομηνίες διεξαγωγής: 
Παρασκευή, 3 Νοέμβριος, 2017 (All day) έως Πέμπτη, 9 Νοέμβριος, 2017 (All day)