Στο πλαίσιο του προγράμματος  επιστημονικής συνεργασίας  του ΑΠΘ με το Justus Liebig University Giessen (JLU) της Γερμανίας με τίτλο “The Mediterranean Hot-Spot: Challenges and Responses in a Changing Environment” χρηματοδοτούμενο από τη Γερμανική Υπηρεσία Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών  (DAAD)  πραγματοποιείται

Ημερίδα Εργασίας στις 13 Οκτωβρίου 2017 στο Αμφιθέατρο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του ΑΠΘ  με θέμα:

Bridging disciplines to address the challenges and prepare responses in the Mediterranean changing environment”. 

Συνημμένα αρχεία

Συνημμένα αρχεία: 

Πληροφορίες συνεδρίου/ημερίδας

Ημερομηνίες διεξαγωγής: 

Παρασκευή, 13 Οκτώβριος, 2017 (All day)

Χώρος: 

Αμφιθέατρο Κεντρικής Βιβλιοθήκης του ΑΠΘ
Υποβλήθηκε στις 04/10/2017 @ 14:16