3ο Διεθνές Συνέδριο EWaS (Efficient Water Systems) “Insights on the Water-Energy-Food Nexus”

Η Οργανωτική Επιτροπή ανακοινώνει τη διεξαγωγή του Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου 3rd EWaS (Efficient Water Systems) International Conference: “insights on the Water-Energy-Food Nexus” στις 27-30 Ιουνίου 2018 στην Λευκάδα. Το συνέδριο οργανώνεται από το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Το συνέδριο στοχεύει να φέρει σε επαφή επιστήμονες που ασχολούνται με προκλήσεις σε όλο τον κύκλο του νερού. Συγκεκριμένα οι θεματικές περιοχές του συνεδρίου περιλαμβάνουν υδραυλική, υδρολογία, διαχείριση συστημάτων υδατικών πόρων, διαχείριση αστικού νερού, ποτάμια συστήματα, υδροδυναμική και κύματα, κλιματική αλλαγή και έξυπνες πόλεις, επεξεργασία νερού και υγρών αποβλήτων, διαχείριση στερεών αποβλήτων, συστήματα υπόγειων υδατικών συστημάτων και άρδευσης και προχωρημένες μέθοδοι ανάλυσης περιβαλλοντικών συστημάτων. Το συνέδριο επικεντρώνεται σε θέματα που αφορούν την αλληλεπίδραση Νερού – Ενέργειας - Τροφίμων (Water – Energy – Food Nexus).

Περιλήψεις υποβάλλονται στο e-mail: ewas3secretariat@uth.gr μέχρι 15 Οκτωβρίου 2017.

Περισσότερες πληροφορίες για το συνέδριο μπορείτε να βρείτε στον ιστότοπο http://ewas3.civ.uth.gr/

Συνημμένη η 1η πρόσκληση για υποβολή εργασιών.

Για περισσότερες πληροφορίες: Γραμματεία Συνεδρίου: Δρ. Σταυρούλα Τσιτσιφλή (ewas3secretariat@uth.gr)

 

The Organizing Committee announces the 3rd EWaS International Conference on “insights on the Water-Energy-Food Nexus”, to be held in Lefkada Island, Greece, from 27th to 30th of June 2018. The conference is organized by the Civil Engineering Department of University of Thessaly.

The conference is aiming to bring together scientists dealing with challenges encountered throughout the entire water cycle. The Conference’s topics deal with hydraulics, hydrology, water resources systems management, urban water management, riverine systems, hydrodynamics and waves, global changes & smart cities, hydrology, raw and waste water treatment, waste management, groundwater and irrigation systems and advanced methods for environmental system analysis. The conference focuses on efficient water systems giving insights on the Water-Food-Energy Nexus.

Abstracts can be submitted at: ewas3secretariat@uth.gr until the 15th of October 2017.

Further information regarding the conference can be found at: http://ewas3.civ.uth.gr/

Attached is the 1st Announcement and Call for Papers.

Further Information: Conference Secretariat: Dr Stavroula Tsitsifli (ewas3secretariat@uth.gr)

Συνημμένα αρχεία
Πληροφορίες συνεδρίου/ημερίδας
Ημερομηνίες διεξαγωγής: 
Τετάρτη, 27 Ιούνιος, 2018 (All day) έως Σάββατο, 30 Ιούνιος, 2018 (All day)
Χώρος: 
Λευκάδα