1ο Συνέδριο Χημείας Μεταπτυχιακών και Προπτυχιακών Φοιτητών ΑΠΘ

Στις 10-12 Νοεμβρίου 2017, το Τμήμα Χημείας ΑΠΘ, σε συνεργασία με την Ενωση Ελλήνων Χημικών (ΕΕΧ)(Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας-ΠΤΚΔΜ) και το Σύνδεσμο Χημικών Βορείου Ελλάδος (ΣΧΒΕ), διοργανώνει το «1ο Συνέδριο Χημείας Μεταπτυχιακών και Προπτυχιακών Φοιτητών ΑΠΘ".

Στο πλαίσιο του συνεδρίου και με τη στήριξη του Γραφείου Σταδιοδρομίας του ΑΠΘ, την Παρασκευή 10 Νοεμβρίου, διοργανώνεται Ημέρα Σταδιοδρομίας Χημικού, στην οποία συμμετέχουν εταιρείες, οι οποίες απασχολούν χημικούς και θα έχουν τη δυνατότητα να διενεργήσουν συνεντεύξεις και να συλλέξουν βιογραφικά αποφοίτων χημικών που έχουν εγγραφεί στο συνέδριο για άμεση ή μελλοντική αξιοποίηση.

Περισσότερες πληροφορίες βρίσκονται στον ιστότοπο: https://1chemauth.wordpress.com και https://dasta.auth.gr/show_news.aspx?sid=2&id=23753

Συνημμένα αρχεία
Συνημμένα αρχεία: 
Πληροφορίες συνεδρίου/ημερίδας
Ημερομηνίες διεξαγωγής: 
Σάββατο, 11 Νοέμβριος, 2017 (All day) έως Κυριακή, 12 Νοέμβριος, 2017 (All day)
Χώρος: 
ΚΕΔΕΑ ΑΠΘ
Οργάνωση συνεδρίου/ημερίδας
Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: