Το Ελληνικό Ινστιτούτο Πολιτιστικής Διπλωματίας στη Θεσσαλονίκη διοργανώνει ημερίδα με θέμα

"Η θρησκευτική συνύπαρξη : διαθρησκειακός –διαπολιτισμικός διάλογος''

το Σάββατο 17 Φεβρουαρίου και ώρα 10 το πρωί, στο Δήμο Θεσσαλονίκης

στην αίθουσα Μανόλης Αναγνωστάκης, Βασιλέως Γεωργίου 1.

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ

Πληροφορίες-επικοινωνία

E: 

Συμπληρωματικά στοιχεία επικοινωνίας: 

Υπεύθυνος Επικοινωνίας

Αγαθή Γκουδέρη

Συνημμένα αρχεία

Συνημμένα αρχεία: 

Πληροφορίες συνεδρίου/ημερίδας

Ημερομηνίες διεξαγωγής: 

Σάββατο, 17 Φεβρουάριος, 2018 - 09:30 έως 16:00
Υποβλήθηκε στις 16/02/2018 @ 10:13