"Συνέδριο για τα Δικαιώματα του Παιδιού: Ένας Σύγχρονος Διάλογος μεταξύ της Ακαδημαϊκής Κοινότητας και της Κοινωνίας των Πολιτών". Το Συνέδριο θα λάβει χώρα τη Δευτέρα 19 Μαρτίου 2018, 17:00, στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Αίθουσα Συνεδρίων (1ος όροφος) και πραγματοποιείται από τον Σύλλογο Εθελοντών Υποστήριξης Ανηλίκων & Νέων, Εντός#Εκτός, με αφορμή τη συμπλήρωση 20 ετών λειτουργίας του, την Έδρα UNESCO "Διαπολιτισμικής Πολιτικής για μια Δραστήρια και Αλληλέγγυα Ιθαγένεια" του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και την Έδρα UNESCO για την "Εκπαίδευση στα Δικαιώματα του Ανθρώπου, τη Δημοκρατία και την Ειρήνη" του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

 

Συνημμένα αρχεία

Συνημμένα αρχεία: 

Πληροφορίες συνεδρίου/ημερίδας

Ημερομηνίες διεξαγωγής: 

Δευτέρα, 19 Μάρτιος, 2018 - 17:00

Χώρος: 

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Αίθουσα Συνεδρίων (1ος όροφος)
Οργάνωση συνεδρίου/ημερίδας
Σύλλογος Εθελοντών Υποστήριξης Ανηλίκων & Νέων, Εντός#Εκτός,
Υποβλήθηκε στις 19/03/2018 @ 11:46