Επιστημονική ημερίδα με θέμα: 'Ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης στην Ελλάδα'

Αξιολόγηση της ισχύουσας νομοθεσίας και πρακτικής υπό το πρίσμα των διεθνών και ευρωπαϊκών κατευθυντήριων αρχών

Τετάρτη 23 Μαΐου 2018 και ώρα 17:00

Αμφιθέατρο 'Ιωάννης Δρακόπουλος'

Κεντρικό κτήριο ΕΚΠΑ

Πανεπιστημίου 30, Αθήνα

Συνημμένα αρχεία

Συνημμένα αρχεία: 

Πληροφορίες συνεδρίου/ημερίδας

Ημερομηνίες διεξαγωγής: 

Τετάρτη, 23 Μάιος, 2018 - 17:00
Υποβλήθηκε στις 18/05/2018 @ 14:07