Επιστημονική ημερίδα με θέμα: Ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης στην Ελλάδα

post image

Επιστημονική ημερίδα με θέμα: 'Ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης στην Ελλάδα'

Αξιολόγηση της ισχύουσας νομοθεσίας και πρακτικής υπό το πρίσμα των διεθνών και ευρωπαϊκών κατευθυντήριων αρχών

Τετάρτη 23 Μαΐου 2018 και ώρα 17:00

Αμφιθέατρο 'Ιωάννης Δρακόπουλος'

Κεντρικό κτήριο ΕΚΠΑ

Πανεπιστημίου 30, Αθήνα

Συνημμένα αρχεία
Συνημμένα αρχεία: 
Πληροφορίες συνεδρίου/ημερίδας
Ημερομηνίες διεξαγωγής: 
Τετάρτη, 23 Μάιος, 2018 - 17:00