Η Ελληνική Εταιρεία Σιελογόνων Αδένων σας προσκαλεί στο «4ο Πανελλήνιο
Συνέδριο Παθήσεων των Σιελογόνων Αδένων», το οποίο θα διεξαχθεί στις 28-29
Σεπτεμβρίου 2018, στο ξενοδοχείο LAZART HOTEL στη Θεσσαλονίκη.
 
Στα πλαίσια του Συνεδρίου, θα διεξαχθούν Προσυνεδριακά Φροντιστήρια, στις
27/09/2018, στο Γ.Ν.Θ. Παπαγεωργίου.
 
 
 
Με εκτίμηση,
Δήμητρα Βουλγαροπούλου
PRAXICON
Oργάνωση Συνεδρίων-Σεμιναρίων
Κοινωνικών Εκδηλώσεων
Γραφείο Γενικού Τουρισμού
Εθν. Αντιστάσεως 101, 55 134
Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη
Τηλ. 2310 460 682, 2310 460 652
Fax. 2310 435064
<mailto:info@praxicon.gr> info@praxicon.gr<http://www.praxicon.gr/>
www.praxicon.gr
ΜΗΤΕ0933Ε60000071200
 
Συνημμένα αρχεία

Συνημμένα αρχεία: 

Πληροφορίες συνεδρίου/ημερίδας

Ημερομηνίες διεξαγωγής: 

Παρασκευή, 28 Σεπτέμβριος, 2018 (All day) έως Σάββατο, 29 Σεπτέμβριος, 2018 (All day)

Χώρος: 

LAZART HOTEL, Θεσσαλονίκη
Υποβλήθηκε στις 25/05/2018 @ 9:36