Πληροφορίες συνεδρίου/ημερίδας

Ημερομηνίες διεξαγωγής: 

Πέμπτη, 18 Απρίλιος, 2019 (All day) έως Σάββατο, 20 Απρίλιος, 2019 (All day)

Χώρος: 

Makedonia Palace Hotel - Θεσσαλονίκη
Υποβλήθηκε στις 16/07/2018 @ 12:49