Ανακοίνωση 19ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Υπέρτασης

post image
Πληροφορίες συνεδρίου/ημερίδας
Ημερομηνίες διεξαγωγής: 
Πέμπτη, 18 Απρίλιος, 2019 (All day) έως Σάββατο, 20 Απρίλιος, 2019 (All day)
Χώρος: 
Makedonia Palace Hotel - Θεσσαλονίκη