Εργαστήριο Αξιοποίησης Έρευνας

post image

Στο πλαίσιο της σύνδεσης της έρευνας που παράγεται στο ΑΠΘ με τις ανάγκες της οικονομίας και της κοινωνίας, το Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας του ΕΛΚΕ ΑΠΘ, διοργανώνει το Εργαστήριο Αξιοποίησης Έρευνας & Καινοτομίας με σκοπό την υποκίνηση και εκπαίδευση των ερευνητών (όλων των Τμημάτων και Βαθμίδων) στην αξιοποίηση της έρευνάς τους.

Στα Εργαστήρια μπορούν να συμμετάσχουν μέλη ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, μεταδιδακτορικοί ερευνητές, υποψήφιοι διδάκτορες και μεταπτυχιακοί φοιτητές.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο σύνδεσμο https://www.rc.auth.gr/Announcement/Details/Item/24200?ReturnToPage=1&PageSize=3
Σας προτρέπουμε να προωθήσετε την ανακοίνωση των Εργαστηρίων σε συναδέλφους σας.

 

Πληροφορίες-επικοινωνία
Συμπληρωματικά στοιχεία επικοινωνίας: 

Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας
Τμήμα Προγραμματισμού και Υποστήριξης Έρευνας
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)
ΜΟΔΥ - ΕΛΚΕ ΑΠΘ, Γραφείο HM04
3ης Σεπτεμβρίου, Πανεπιστημιούπολη
54636, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
t: (+30) 2310994021
f: (+30) 2310200392
e:  tto@rc.auth.gr  
u: http://www.rc.auth.gr

 

Πληροφορίες συνεδρίου/ημερίδας
Ημερομηνίες διεξαγωγής: 
Τρίτη, 23 Οκτώβριος, 2018 (All day) έως Τετάρτη, 24 Οκτώβριος, 2018 (All day)
Χώρος: 
ΚΕΔΕΑ ΑΠΘ