1ο Συνέδριο Μεταπτυχιακών Φοιτητών και Υποψηφίων Διδακτόρων Πολιτικής Επιστήμης με τίτλο: «Όψεις της κρίσης: πολιτική, ιδεολογία, κοινωνία»

Αναντίρρητα, η σύγχρονη κρίση διαρθρώνεται πολυεπίπεδα και είναι πολυπαραγοντική με εμφανές αντίκτυπο τόσο στο εγχώριο, όσο και στο διεθνές γίγνεσθαι. Το φαινόμενο «κρίση» έχει προσδώσει νέα χαρακτηριστικά σε όλες τις εκφάνσεις της καθημερινότητας, συστήνοντας ένα νέο πολιτικό, ιδεολογικό και κοινωνικό πλαίσιο επαναφέροντας στο προσκήνιο την ανάγκη επανεξέτασης όλων των πολιτικών και κοινωνικών δομών. Αδιαμφισβήτητα αναδιαμόρφωσε και δημιούργησε ένα νέο κοινωνικό τοπίο με όξυνση των ταξικών αντιθέσεων, δημοσιονομική λιτότητα και αφανισμό του κοινωνικού κράτους πάνω στις επιταγές της αγοράς. Πώς, όμως, τα νέα αυτά δεδομένα δομούν τον κοινωνικό και πολιτικό βίο; Σε ποιο βαθμό και για ποιο λόγο πραγματοποιήθηκαν αυτές οι αλλαγές; Πώς και μέχρι που οριοθετείται το νέο αυτό πλαίσιο; Τι να περιμένουμε από αυτό; Αυτά είναι μόνο μερικά από τα καίρια ερωτήματα, τα οποία προσκαλούν την επιστημονική κοινότητα, άμεσα, σε έναν ανοιχτό διάλογο.

Στόχος του συνεδρίου είναι να εξεταστούν οι όψεις της κρίσης, τόσο από την σκοπιά της κλασικής πολιτικής επιστήμης, όσο και με προσεγγίσεις οικονομικού, ψυχαναλυτικού, κοινωνιολογικού ή άλλου επιστητού, για μια πληρέστερη και πιο σφαιρική εικόνα του ζητήματος και να εξαχθούν επιστημονικά συμπεράσματα γύρω από τις επιπτώσεις της κρίσης σε πολιτικό, ιδεολογικό, οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο. Για να εκπληρώσουμε τον παραπάνω στόχο, ως μέλη της επιστημονικής κοινότητας, οφείλουμε να εργαστούμε αξιοποιώντας τα μεθοδολογικά και αναλυτικά εργαλεία που διαθέτουμε, ώστε να εντάξουμε αυτόν τον διάλογο σε ένα επιστημολογικά άρτιο πλαίσιο.

Το θεματικό εύρος του συνεδρίου είναι διευρυμένο. Ενδεικτικά οι θεματικές περιοχές είναι η Πολιτική Θεωρία, η Πολιτική Φιλοσοφία, η Πολιτική Ανάλυση, η Πολιτική Επικοινωνία, η Πολιτική Ιστορία, οι Στρατηγικές Σπουδές, η Διακυβέρνηση, η Ψυχανάλυση, οι Σπουδές Φύλου και η Πολιτική Οικονομία.

Το συνέδριο απευθύνεται σε μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες, αλλά και σε κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών

Πληροφορίες-επικοινωνία
Τηλέφωνο: 
2310991950
Συμπληρωματικά στοιχεία επικοινωνίας: 

Σχετικά με την οργάνωση του συνεδρίου επικοινωνείστε με:
Τσίγκου Μαρία
Τηλ: 6983427936
Email: mariatsigkou92@gmail.com

Συνημμένα αρχεία
Συνημμένα αρχεία: 
Πληροφορίες συνεδρίου/ημερίδας
Ημερομηνίες διεξαγωγής: 
Παρασκευή, 15 Μάρτιος, 2019 - 09:30 έως Κυριακή, 17 Μάρτιος, 2019 - 21:30
Χώρος: 
Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων (ΚΕ.Δ.Ε.Α) Α.Π.Θ. Αμφιθέατρο ΙΙΙ
Οργάνωση συνεδρίου/ημερίδας
Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 
Σύλλογος μεταπτυχιακών φοιτητών και υπ. διδακτόρων Πολιτικών Επιστημών ΑΠΘ