17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας

Συνημμένα αρχεία
Συνημμένα αρχεία: 
Πληροφορίες συνεδρίου/ημερίδας
Ημερομηνίες διεξαγωγής: 
Τετάρτη, 15 Μάιος, 2019 (All day) έως Κυριακή, 19 Μάιος, 2019 (All day)
Χώρος: 
Αλεξανδρούπολη