Σχεδίαση κεραιών για αναδυόμενες ασύρματες τεχνολογίες: 5G, IoT, RFID, WLAN, WBAN || Σεμινάριο

Το σχολείο αυτό αποσκοπεί στη διερεύνηση των τεχνολογικών τάσεων και προκλήσεων που αφορούν τη σχεδίαση κεραιών για αναδυόμενες τεχνολογίες.

Στο πρόγραμμα του σχολείου θα περιληφθεί μια εισαγωγική ενότητα στις τεχνολογίες μηχανικής μάθησης (ML). Στις τεχνολογίες - κλειδιά της τρέχουσας αλλά και της μελλοντικής Κοινωνίας της Πληροφορίας συγκαταλέγονται τα δίκτυα 5ης γενιάς (5G) των κινητών επικοινωνιών και το Διαδίκτυο των Πραγμάτων (IoT). Επιπρόσθετα, νέες τεχνολογίες ασύρματης δικτύωσης, όπως το IEEE 802.11ah και το IEEE 802.11ad, έχουν πλέον προτυποποιηθεί. Στις μέρες μας, η μηχανική μάθηση (ML) και η τεχνητή νοημοσύνη (AI) παρέχουν μια σειρά από αποδοτικές λύσεις σε εφαρμογές μηχανικής και επιστήμης. Ακόμη, η ταυτοποίηση μέσω ραδιοσυχνοτήτων (RFID) και τα ασύρματα δίκτυα που βρίσκουν εφαρμογή στο ανθρώπινο σώμα (WBAN) παίζουν σημαντικό ρόλο σε έναν σύγχρονο συνδεδεμένο κόσμο.

Η σύνθεση και σχεδίαση κεραιών γι' αυτές τις αναδυόμενες τεχνολογίες είναι μια πρόκληση. Οι ερευνητικές περιοχές του ηλεκτρομαγνητισμού (EM) και των κεραιών επωφελούνται με ποικίλους τρόπους από την εφαρμογή σε αυτές της μηχανικής μάθησης, βαθιάς μάθησης (deep learning) και τεχνητής νοημοσύνης. Αρκετές εφαρμογές μηχανικής μάθησης στη σχεδίαση κεραιών και τη διάδοση ηλεκτρομαγνητικών κυμάνσεων υπάρχουν ήδη.

Σ' αυτό το σεμινάριο, οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν βασικές θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις στις παραπάνω ερευνητικές περιοχές.

Τέλος εγγραφής

20 €, για Φοιτητές (προπτυχιακοί, Μεταπτυχιακοί, Διδακτορικοί)

40 €, για μη-Φοιτητές (Καθηγητές, Μεταδιδακτορικούς Ερευνητές, Επαγγελματίες, Απόφοιτοι)

Πώς να εγγραφτείτε:

Εάν ενδιαφέρεστε να παρακολουθήσετε το σεμινάριο, μπορείτε να υποβάλετε αίτηση χρησιμοποιώντας τον σύνδεσμο (http://emf.physics.auth.gr/antenna-design-school-2018/#register).

Θα δοθούν πιστοποιητικά συμμετοχής  σε όλους τους συμμετέχοντες

 

Διοργάνωση

Τμήμα Φυσικής - ΑΠΘ,

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών - ΑΠΘ,

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών - Πανεπιστήμιο Πάτρας,

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών - Πανεπιστήμιο Τρέντο, Ιταλία, 

IEEE ED/MTT/AP Greece chapter.

Πληροφορίες-επικοινωνία
Συνημμένα αρχεία
Συνημμένα αρχεία: 
Πληροφορίες συνεδρίου/ημερίδας
Ημερομηνίες διεξαγωγής: 
Πέμπτη, 13 Δεκέμβριος, 2018 (All day) έως Σάββατο, 15 Δεκέμβριος, 2018 (All day)
Χώρος: 
Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων (ΚΕ.Δ.Ε.Α) του ΑΠΘ
Οργάνωση συνεδρίου/ημερίδας
Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: