Διεθνές Προσυνεδριακό Συμπόσιο Creative Arts Interconnection – Paideia – Therapy ''Therapies in Healthcare Settings''

Το Τμήμα Μουσικών Σπουδών του ΑΠΘ, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Μακεδονίας-Θράκης, σας προσκαλεί να συμμετέχετε στο διήμερο διεθνές Προσυνεδριακό Συμπόσιο "Creative Arts Interconnection – Paideia – Therapy" (CAIPT PcS2019), με τίτλο "Music & Arts Therapies in Healthcare Settings" με ποικιλία προσεγγίσεων, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 30-31 Μαρτίου 2019 στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Μουσικών Σπουδών ΑΠΘ, στη Θέρμη.
Η κύρια γλώσσα του συμποσίου είναι τα αγγλικά.
Μουσικοθεραπευτές και άλλοι θεραπευτές μέσω τέχνης, επαγγελματίες επαγγελμάτων υγείας, ψυχολόγοι, ψυχοθεραπευτές, εκπαιδευτικοί και όποιοι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις προτάσεις τους σε μορφή προφορικής εισήγησης, βιωματικού εργαστηρίου ή/και αναρτημένης ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα:  https://caipt.mus.auth.gr/
 
Η προθεσμία υποβολής λήγει την 15η Φεβρουαρίου, 2019 στις 11:59 EET.
Πληροφορίες συνεδρίου/ημερίδας
Ημερομηνίες διεξαγωγής: 
Παρασκευή, 15 Φεβρουάριος, 2019 - 12:00
Χώρος: 
Τμήμα Μουσικών Σπουδών - Θέρμη
Οργάνωση συνεδρίου/ημερίδας
Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: